Assistència online

Benvingut a l’apartat d’Assistència online d’aquesta web. Seguint els passos següents inciareu un procès de control remot des d’on, els nostres tècnics, podran controlar la vostra màquina per solucionar problemes.

Abans de inciar la connexió, el client ha de ser concient i acceptar els següents punts.

  1. El client dóna accés total al tècnic a tots aquells directoris, aplicacions, etc.. de l’equip on hagi de treballar.
  2. El control remot només podrà ser xecutat per el client un cop descarregat l’arxiu i executat.
  3. L’acceptació del control remot en cap cas implica l’acceptació del traspàs d’arxius des de l’equip del client cap a l’equip del tècnic. No obstant, sí que implica l’acceptació de traspàs d’arxius del tècnic cap al client.
  4. El control remot implica l’acceptació de l’execució de l’arxiu “control_remot.exe”. En cas de no acceptar l’execució d’aquest arxiu no es podrà dur a terme el control remot.
  5. Si el client té obertes finestres alienes al problema per el que ha sol·licitat el remot durant l’execució d’aquest, ha de ser conscient que poden ser vistes per el tècnic que està realitzant la connexió remota.

Per tant, s’entén que si el client decideix seguir amb el procés de control remot és perquè ha llegit i accepta aquestes clàusules.